Home    

IK BEN

PIERRE

IK BEN

SUZANNE

IK BEN

MARCEL

IK BEN

STEFAN

IK BEN

TEAM

Wat is van toepassing op een nooddeur?

Deze is altijd voorzien zijn van een alarm
Deze moet voorzien zijn van een bel
Deze wordt aangeduid met een pictogram en is voorzien van een makkelijk bedienbare klink

Hoe kan blootstelling aan giftige stoffen het beste worden beperkt?

Door medewerkers te trainen in het werken met giftige stoffen
Door altijd dezelfde persoon met de giftige stof te laten werken
Door een andere, niet giftige stof te gebruiken

Er moet een werkstuk van 60 kg worden getild. Hoe moet dit gebeuren?

Met minimaal drie mensen
Dit moet mechanisch gebeuren

Welke machines moeten voorzien zijn van een noodstop?

Alle machines vanaf bouwjaar 1995
Alle machines met een CE
Alle machines met uitzondering van handgereedschap

5:00.00

Bij welke werkzaamheden moet je een veiligheidsbril op?

Bij alle werkzaamheden waar iets in je oog kan komen
Bij CNC-draaien
Bij conventioneel draaien

Je bent een . Je had goed en de vragen waren .