Home    

IK BEN

PIERRE

IK BEN

SUZANNE

IK BEN

MARCEL

IK BEN

STEFAN

IK BEN

TEAM

Waarvoor dient het scherm op de kolomboor?

Om de boor af te schermen
Om de boorkop met boor in de hoogste stand af te schermen
Om de spanen op te vangen

Waar word je met dit pictogram voor gewaarschuwd?

Pas op: oxiderend (brandbevorderend)
Pas op: ontvlambaar (brandbaar)
Pas op: corrosief (bijtend)

Hoe stop je een machine tijdens normaal bedrijf?

Je slaat op de noodstop
Je opent de afscherming
Je bedient de stopknop

Wat is van toepassing voor de informatie omtrent

De werkgever hoort voor voorlichting en instructie te zorgen
De werknemer dient zich te informeren

5:00.00

Hoe vaak moet je onderhoud aan machines plegen?

Tenminste één keer per jaar
Zo vaak als nodig is om de machine in goede staat te houden
Telkens als er tijd over is

Je bent een . Je had goed en de vragen waren .