Home    

IK BEN

PIERRE

IK BEN

SUZANNE

IK BEN

MARCEL

IK BEN

STEFAN

IK BEN

TEAM

Je moet een geverfde constructie aanpassen door er een balk aan vast te lassen. Welk gevaar is er?

Er kan explosiegevaar ontstaan
Er is geen gevaar
Er is gevaar op verhoogde blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Waarvoor dienen de schermen op een machine?

Om het stof buiten te houden
Om onbevoegd gebruik te voorkomen
Om de veiligheid te waarborgen

Bij welke werkzaamheden moet je een veiligheidsbril op?

Bij conventioneel draaien
Bij CNC-draaien
Bij alle werkzaamheden waar iets in je oog kan komen

Wat verbied dit pictogram?

Verboden voor onbevoegden
Verboden met de hand aan te raken
Verboden toegang

5:00.00

Wat is de maximale tijdsduur dat je staand werk aaneengesloten mag verrichten?

Eén uur
Drie uur
Twee uur

Je bent een . Je had goed en de vragen waren .