Home    

IK BEN

PIERRE

IK BEN

SUZANNE

IK BEN

MARCEL

IK BEN

STEFAN

IK BEN

TEAM

Waarvoor dienen de schermen op een machine?

Om onbevoegd gebruik te voorkomen
Om de veiligheid te waarborgen
Om het stof buiten te houden

Waarvoor dient het scherm op de kolomboor?

Om de boor af te schermen
Om de boorkop met boor in de hoogste stand af te schermen
Om de spanen op te vangen

Wat gebiedt dit pictogram?

Dat je het materiaal niet mag aanraken
Dat je veiligheidshandschoenen moet dragen
Dat je altijd handschoenen bij je moet hebben

Waar word je met dit pictogram voor gewaarschuwd?

Pas op: oxiderend
Pas op: radioactief
Pas op: giftig

5:00.00

Waar word je met dit pictogram voor gewaarschuwd?

Pas op: gassen onder druk
Pas op: giftig
Pas op: Irriterend, veroorzaakt overgevoeligheid, schadelijk

Je bent een . Je had goed en de vragen waren .