Home    

IK BEN

PIERRE

IK BEN

SUZANNE

IK BEN

MARCEL

IK BEN

STEFAN

IK BEN

TEAM

Je gaat een besloten ruimte binnen om iets te repareren. Wat moet het zuurstofpercentage in die ruimte zijn?

25,6 %
20,9 %
17,3 %

Wat moet de chauffeur doen als hij zijn heftruck heeft geparkeerd?

Het contact uit
Het contact uit, sleutel en de vorken verwijderen
Het contact uit, sleutel verwijderen, de vorken in een veilige positie

Hoe kan blootstelling aan giftige stoffen het beste worden beperkt?

Door altijd dezelfde persoon met de giftige stof te laten werken
Door medewerkers te trainen in het werken met giftige stoffen
Door een andere, niet giftige stof te gebruiken

Is uitschakelen hetzelfde als spanningsloos maken?

Nee
Ja

5:00.00

Je krijgt de opdracht om thinner af te tappen in een ruimte waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Is dit toegestaan?

Nee
Ja

Je bent een . Je had goed en de vragen waren .