Home    

IK BEN

PIERRE

IK BEN

SUZANNE

IK BEN

MARCEL

IK BEN

STEFAN

IK BEN

TEAM

Je werkt in een werkplaats waar een geluidsdagdosisniveau is van 89 dBA. Jouw werkgever heeft dit bekend gemaakt en iedereen gehoorbescherming aangeboden. Ben je verplicht om die te gebruiken?

Nee
Ja

Waar word je met dit pictogram voor gewaarschuwd?

Pas op: oxiderend (brandbevorderend)
Pas op: gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Pas op: corrosief (bijtend)

Wat is de maximale tijdsduur dat je staand werk aaneengesloten mag verrichten?

Eén uur
Drie uur
Twee uur

Waarom is het gebruik van handschoenen soms niet toegestaan?

Je loopt risico op besmetting
Je loopt risico op krassen op de machine
Je loopt het risico makkelijk gegrepen te worden door bewegende delen

5:00.00

Waar word je met dit pictogram voor gewaarschuwd?

Pas op: ontvlambaar (brandbaar)
Pas op: corrosief (bijtend)
Pas op: oxiderend (brandbevorderend)

Je bent een . Je had goed en de vragen waren .