Home    

IK BEN

PIERRE

IK BEN

SUZANNE

IK BEN

MARCEL

IK BEN

STEFAN

IK BEN

TEAM

Bij welke werkzaamheden moet je een veiligheidsbril op?

Bij conventioneel draaien
Bij CNC-draaien
Bij alle werkzaamheden waar iets in je oog kan komen

In je bedrijf zijn halkranen. Welke route kies je om veilig te hijsen?

De snelste route
De route waarbij niet gehesen wordt over personen
De kortste route

Je krijgt de opdracht om thinner af te tappen in een ruimte waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Is dit toegestaan?

Nee
Ja

Wat gebiedt dit pictogram?

Dat je oog- en gehoorbescherming moet dragen
Dat je gehoorbescherming moet dragen
Dat je oogbescherming mag dragen

5:00.00

Waarom is het gebruik van handschoenen soms niet toegestaan?

Je loopt risico op krassen op de machine
Je loopt risico op besmetting
Je loopt het risico makkelijk gegrepen te worden door bewegende delen

Je bent een . Je had goed en de vragen waren .