Home    

IK BEN

PIERRE

IK BEN

SUZANNE

IK BEN

MARCEL

IK BEN

STEFAN

IK BEN

TEAM

Hoe vaak moet je onderhoud aan machines plegen?

Tenminste één keer per jaar
Zo vaak als nodig is om de machine in goede staat te houden
Telkens als er tijd over is

Waar word je met dit pictogram voor gewaarschuwd?

Pas op: oxiderend (brandbevorderend)
Pas op: gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Pas op: corrosief (bijtend)

Vanaf welk geluidsdagdosisniveau ben je als werknemer verplicht om gehoorbescherming te dragen?

80 dBA
90 dBA
85 dBA

Wat gebiedt dit pictogram?

Dat je een pet op moet zetten
Dat je gehoorbescherming moet dragen
Dat je naar de bedrijfsradio moet luisteren voor instructies

5:00.00

Waarvoor dient het scherm op de kolomboor?

Om de spanen op te vangen
Om de boor af te schermen
Om de boorkop met boor in de hoogste stand af te schermen

Je bent een . Je had goed en de vragen waren .