Home    

IK BEN

PIERRE

IK BEN

SUZANNE

IK BEN

MARCEL

IK BEN

STEFAN

IK BEN

TEAM

Kun je als werknemer een boete krijgen van de Inspectie SZW?

Nee, een boete kan uitsluitend aan de werkgever worden opgelegd
Ja, als deze de veiligheidsregels bewust niet naleven

Welk blusmiddel gebruik je bij een gasbrand?

Blusschuim
Bluspoeder
Water

Hoe fixeer je een werkstuk op de kolomboor?

Je spant het op in de machineklem
Je houdt het werkstuk vast
Je zorgt dat het tegen de kolom rust

Wat is van toepassing voor de informatie omtrent

De werkgever hoort voor voorlichting en instructie te zorgen
De werknemer dient zich te informeren

5:00.00

Kun je van je baas verlangen dat je hulpmiddelen krijgt om je werk op een verantwoorde manier te doen?

Jazeker, hij moet de juiste hulpmiddelen beschikbaar stellen
Nee, dat is je eigen verantwoordelijkheid
Jazeker, maar alleen als er budget voor is

Je bent een . Je had goed en de vragen waren .